svalbardglacier
Svalbard glaciers
Surging glaciers
Calving glaciers
Movies
Norsk versjon
Contact
File Download
Breer på Svalbard
Surgende breer
Kalvende breer
Feltarbeid
Populærvitenskapelige artikler
Feltarbeid

GPS og georadar

Relativ GPS og georadar kjøres på Hessbreen Photo: Monica Sund
GPS og georadar (GPR) montert på slede bak en snøskuter                                                             Foto: M. Sund

På sleden står GPS-antenna på stativ. Selve GPS-mottakeren og georadaren er plassert i kasser på sleden og den lange gule slangen bak sleden er antenna til georadaren. Georadar kan brukes til å måle bunntopografi, istykkelse og temperaturforhold.
 

Boring av staker og måling med GPS

Stakeboring og GPS-måling på Kronebreen Photo: Kåre Johansen
Boring av hull til målestake og måling med GPS på Kronebreen 2009                                      Foto: K. Johansen

Her har vi akkurat satt opp en GPS på Kronebreen. Det er en fordel at den får stå og logge lengst mulig mens vi er på stedet, siden vi ønsker en posisjon med centimeternøyaktighet. Derfor er GPS'en satt opp akkurat to meter sør for der staken skal bores ned slik at posisjonen kan overføres til staken når den er satt opp.


Kamera

Søppelsekk er greit å ha når det er så lyst at det er vanskelig å se PC-skjermen  Photo: Kåre Johansen
Programmering av kamera                                                                                                    Foto: K. Johansen

På noen breer har vi kamera som tar bilder med jevne mellomrom. I områder med mye tåke om sommeren tar kameraene bilder annenhver time. Andre tar ett bilde om dagen. Når kameraene settes opp må bildene lastes ned på PC for å sjekke at man har riktig utsnitt. Da kan det være greit i ha med en søppelsekk slik at man ser bildet på PC-skjermen. Bildene kan brukes for å se hvordan sprekkene på breen utvikler seg, hvordan og hvor fort breen beveger seg.


Boring av staker med dampbor

Dampbor og klargjøring av målestake. Photo: Ulli Neumann Smelteboring Photo: Monica Sund
Staker skjøtes og dampboret fyres opp                          ... så smeltes det hull til staken

Målestaken settes ned  Photo: Monica Sund Målestaken bankes på plass  Photo: Monica Sund
Målestaken monteres                                                    .. og bankes godt ned                          Foto: M. Sund

For å bore ned staker kan vi enten bruke et Kovacs-bor, som ser ut som et tynnere isfiskebor og som kan skjøtes til flere meter. Er mye snø setter boret seg ofte fast, derfor kan det være bedre å bruke et dampbor hvis vi skal bore ned mange staker. Da fyller vi vann i en beholder som varmes opp med propan. Når vannet koker, føres dampen ut gjennom en slange med en dyse i enden, og vi kan smelte hull til stakene.

Etterpå må stakene vedlikeholdes. For å unngå at de brekker i for mye vind om vinteren, bør de ikke stå for høyt opp. Samtidig må de stå høyt nok til at vi kan finne dem igjen i 2-3 m snø. Om sommeren smelter snøen og noe av isen i de lavere områdene av breen. Hvis mer av staken stikker opp over isen enn det som er nede i isen, kan den begynne å helle og gi feil målinger. Derfor må vi etterse stakene og enten skjøte på eller ta av ledd om sommeren og vinteren.


Iskjerner

Iskjernebor og snøkjerne Photo: Monica Sund Iskjerne måles,veies og pakkes Photo: Monica Sund
Boring av kjerne. Øverst er det snø, mens lenger ned er det is. Kjernene veies og pakkes. Foto: M. Sund


Isgrotter og smeltevannskanaler


Smeltevannskanal i breen som har lukket seg fra overflaten om vinteren Photo: Monica Sund Smeltevannskanal i breen som har lukket seg fra overflaten om vinteren Photo: Monica Sund
Tur i smeltevannskanal under Longyearbreen                                                                          Foto: M. Sund

Når snøen smelter dannes det elver av smeltevann på breoverflata. Vannet smelter seg en kanal ned i isen. Ofte går vannet i de samme kanalene over flere år. Etterhvert smelter kanalen seg så langt ned at kanales lukkes i overflaten på grunn av deformasjon i isen og snøen. Om vinteren er vannet ofte, men ikke bestandig, frosset og vi kan gå inne i kanalene. Noen ganger kan vi følge kanalene helt ned til bunnen av breen.

Teltleir
Feltleir på toppen av Austfonna, Nordaustlandet, Svalbard Photo: Monica Sund
Teltleir på toppen av Austfonna i 1999                                                                                           Foto: M. Sund

Austfonna på Nordaustlandet er den største iskappa på Svalbard. Her kommer det inn mye vær fra øst og det kan være sterk vind, derfor gjelder det å ha gode telt. Til tross for at leiren ligger på toppen av fonna, omtrent 50 km fra kysten, så vi spor etter både isbjørn og rev.

Svalbard glaciersSurging glaciersCalving glaciersMoviesNorsk versjonContactFile Download