svalbardglacier
Svalbard glaciers
Surging glaciers
Calving glaciers
Movies
Norsk versjon
Contact
File Download
Breer på Svalbard
Surgende breer
Kalvende breer
Feltarbeid
Populærvitenskapelige artikler
Norsk versjon

Her finner du generell informasjon om breer på Svalbard, bresurge og kalving. Informasjonen gir ikke en fullstendig oversikt over  alle surger som til enhvertid kan pågå. 

Svalbard glaciersSurging glaciersCalving glaciersMoviesNorsk versjonContactFile Download